Geen btw over bpm bij campers!

Nadat BOVAG eerder waarschuwde voor de mogelijkheid dat er door een technische aanpassing aan de bpm-procedure voortaan btw over bpm dreigde, heeft de staatssecretaris van Financiën nu in antwoord op Kamervragen van VVD-kamerlid Helma Lodders gemeld dat dat niet de bedoeling is en ook niet zal worden gevraagd.

In het Belastingplan staat een aanpassing van de bpm-regels die inhoudt dat het moment waarop de hoogte van de bpm bepaald wordt én het moment waarop de bpm betaald moet worden, ergens in 2021 of 2022 gaan samenvallen met het moment van eerste registratie, ook wel deel 1a genoemd.

Ongewenst

Uit een analyse van het Belastingplan door fiscalisten bleek dat de regels in de btw- en de aangepaste bpm-wetgeving tezamen ervoor zouden kunnen zorgen dat straks ook btw zou moeten worden betaald over de afgedragen bpm. Nu is het bij nieuwe campers nog zo dat de bpm-afdracht formeel plaatsvindt bij de tenaamstelling voor de klant, en dat je als het ware namens de klant bpm afdraagt (doorlopende post), waardoor er geen btw over die bpm betaald hoeft te worden. In de nieuwe situatie lijkt er geen sprake meer te zijn van een doorlopende post en zou je dus in die logica ook btw over de bpm moeten gaan betalen. Belasting over belasting dus.

BOVAG stelde vast dat dat een ongewenst en waarschijnlijk ook onbedoeld effect zou zijn en vroeg het ministerie van Financiën de verzekering dat er geen btw over bpm zou hoeven worden afgedragen. Nu is die verzekering gekomen en staat hij ook zwart op wit. Staatssecretaris Vijlbrief: “[…] ben ik met de branche in gesprek om te bezien of er nog verduidelijkingen in het wetsvoorstel kunnen worden gemaakt zodat alle eventuele onduidelijkheid op dit punt wordt weggenomen.”

Steun

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “Nieuwe campers dreigden een stuk duurder te worden. De overheid speelt met de autobelastingen en subsidies een steeds grotere en negatieve rol in de showroom. Goed dat de door ons gevraagde duidelijkheid er nu ook is gekomen. Voor de branche en voor de Belastingdienst. We zijn blij met de steun van Helma Lodders, die er middels Kamervragen voor zorgde dat de staatssecretaris opheldering verschafte.”

Bron: Bovag