9 tips om onderweg legionella te voorkomen

  1. Zet de boiler minstens één keer per week op 60 graden.
  2. Maak de tank leeg als de camper meer dan een week niet wordt gebruikt.
  3. Maak geregeld, zeker een keer per jaar, de tank vol met water, aangevuld met 50 cc chloor per 50 liter. Een hogere dosering zorgt voor een chloorlucht die moeilijk kwijt te raken is. Kranen laten doorlopen, de leidingen goed spoelen en het water met chloor 24 uur laten staan. Daarna: leeg laten lopen en goed spoelen.
  4. Als de tank sterk vervuild is met aanslag, helpt chloor niet meer. Chloor desinfecteert, maar reinigt niet. Daarvoor moet eerst een reinigend middel worden ingezet, verkrijgbaar bij iedere kampeerwinkel. Daarna wél nog desinfecteren met chloor. Normaal is een watertank niet sterk verontreinigd en voldoet chloor als desinfectie.
  5. Gebruik nooit de bij het tappunt aanwezige slang, maar de eigen slang en maak deze na gebruik goed leeg en berg deze op in bijvoorbeeld een plastic tas. Gebruik deze slang alleen voor het vullen van de watertank en voorkom dat er vervuiling in de slang terecht komt. Reinig de slang regelmatig uitwendig en inwendig door deze goed door te spoelen. Als dat niet voldoende is, kan de slang beter worden vervangen.
  6. Als het gebruik van de bij het tappunt aanwezige slang niet kan worden vermeden, laat deze dan enige tijd doorspoelen en maak het uiteinde schoon. Als er een douchekop of een ander tappunt op de slang zit: zo mogelijk verwijderen voordat de slang wordt gebruikt.
  7. Reinig de koppelingen van de slang en de vuldop geregeld met chloor en spoel ze na.
  8. Reinig de beluchting van de watertank. Dat is een slangetje dat zich meestal vlak bij de vuldop bevindt.
  9. Bedenk ook dat een volle watertank in de regel veel koeler blijft dan een bijna lege tank. En in koel water krijgt legionella geen kans zich te vermeerderen.